10 sự kiện năm 2018 của Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

1. Đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Ngày 10/04/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 1374/QĐ-BGDĐT cho phép trường Đại học Tài chính - QTKD được đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: Khóa 1 đã khai giảng với 41 học viên (chỉ tiêu 40). Với sự động viên, khích lệ, giao nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT cũng như các cơ quan, đơn vị ở TW và địa phương.

2. Năm 2018, năm Nhà trường thực hiện mạnh mẽ đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đào tạo gắn với thực tiễn - gắn với nhu cầu của Xã hội. Trong thời gian học Đại học tại trường, sinh viên được trải nghiệm thực tế (năm thứ 2) đi thực tập môn học và làm đồ án môn học (năm thứ 3) đi thực tập tốt nghiệp và bảo vệ kết quả thực tập tốt nghiệp trước Hội đồng chấm khóa luận của Nhà trường (năm thứ 4)

3. Tuyển sinh Đại học đã khởi sắc, tăng so với năm 2017 là 22,5% (cả chỉ tiêu cao học). Xã hội biết về Nhà trường nhiều hơn, uy tín và vị thế của 1 trường Đại học ngày càng được khẳng định. Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay trong năm thứ nhất là 92,25% đây là con số khẳng định chất lượng đào tạo của Trường trong thời gian qua.

4. Công tác nghiên cứu khoa học đã có những biến chuyển vượt bậc. Năm 2018, năm đầu nhà Trường tổ chức 3 buổi Hội thảo khoa học Quốc gia đã thành công rực rỡ, đó là : Hội thảo Khoa học "Nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng yên", Hội thảo “Kế toán - kiểm toán - Tài chính Việt Nam thực trạng và phương hướng hoàn thiện”, Hội thảo “ Khởi sự kinh doanh của sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh ở Việt Nam và Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh”. Đồng thời các đơn vị trong trường tổ chức nhiều Hội thảo cấp cơ sở với sự phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn như: Hội thảo khoa học "Tăng cường quản lý nợ thuế tại các chi cục thuế", Tọa đàm trao đổi giữa lãnh đạo doanh nghiệp với sinh viên K3 Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh…

5. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý liên quan đến tất cả các hoạt động của Nhà trường, trên cơ sở phù hợp với văn bản quy định của Nhà nước, của Ngành, địa phương và thực tế của Nhà trường như quy chế phân loại lao động, quy chế xét giảng viên giỏi cấp trường đối với giảng viên..

6. Cơ sở vật chất được sửa chữa khang trang tạo ra môi trường giáo dục Đại học phù hợp, phục vụ cho giảng dạy và học tập. Công tác sửa chữa, cải tạo năm 2018 đạt 150% so với năm 2017 (dự kiến năm 2019 đạt 150% so với năm 2018). Nhờ việc cải tạo, sửa chữa phòng học, Ký túc xá, sân vườn đã tạo được niềm tin trong cán bộ, giáo viên và sinh viên toàn Trường.

7. Mặc dù tuyển sinh năm 2018 tăng nhiều so với năm 2017, nhưng số sinh viên tốt nghiệp ra trường lớn (tuyển vào 730 sinh viên, ra trường 1200 sinh viên). Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của Trường, nhưng nhờ thực hiện chính sách tiết kiệm hiệu quả, và thực hiện cân đối kinh phí từ đầu năm, nên Nhà trường đã cân đối được tài chính và ổn định thu nhập của cán bộ, giáo viên.

8. Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/ĐU ngày 30/7/2017 về lãnh đạo thực hiện: “ Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh”. Hội nghị nhằm nghiên cứu, bổ sung kế hoạch, tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn đã tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy; kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và học tập theo hướng kỹ năng thực hành giao tiếp,đổi mới kịch bản giảng dạy các học phần theo hướng nâng cao giờ thực hành bài tập; Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên theo hướng chuyên sâu gắn với chuyên ngành giảng dạy; Nâng cao năng lực thực tiễn cho giảng viên trên cơ sở gắn kết giữa nhà trường với cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; Đổi mới quá trình thực tập của sinh viên; Tăng cường đánh giá bài giảng của giảng viên thông qua việc dự giảng trên lớp và đánh giá thông qua kết quả học tập của sinh viên.

9. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban nữ công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được các cấp khen thưởng.

10. Hội đồng môn Vật giá tổ chức Đại hội lần thứ nhất (vào ngày 6,7 tháng 10 năm 2018) đã thành công tốt đẹp. Hội đồng môn Vật giá đã tặng Nhà trường cụm công trình Cổng, Nhà thường trực thể hiện tình cảm của các cựu sinh viên đối với Nhà trường, tri ân các thầy cô. Đồng thời cũng góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo” của các thế hệ học sinh, sinh viên đối với Nhà trường.