Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 4 Trong ngày
 124 Trong tuần
 757 Trong tháng
 2.835 Cả năm
 14.279 Tổng lượt xem
1 Đang online

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
26/04/2016
DỰ LIỆU ĐANG CẬP NHẬT ! ..
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
26/04/2016
1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài c..
CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN
25/04/2016
Đang cập nhật . ..
GIỚI THIỆU KHOA
03/04/2015
Phó Trưởng Phụ Trách Khoa: Ths. Nguyễn Thị Bích Điệp 1. Chức năng     -  Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị ki..
Thiết kế bởi Aptech
Khoa tài chính - Ngân hàng © 2017