Website Liên Kết
Thống kê truy cập
 6000 Trong ngày
 6000 Trong tuần
 342500 Trong tháng
 805.5 Cả năm
 11572.5 Tổng lượt xem
1000 Đang online

GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
26/04/2016
DỰ LIỆU ĐANG CẬP NHẬT ! ..
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
26/04/2016
1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài c..
GIỚI THIỆU KHOA
03/04/2015
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Bích Điệp 1. Chức năng     -  Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tài chính-Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có ki..
Thiết kế bởi Aptech
KHOA TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG UFBA © 2018